Εδαφολογικο Εργαστηριο


Στο εδαφολογικό μας εργαστήριο παραλαβάνονται καθημερινά δείγματα από τις εισερχόμενες ύλες και από την
διαδικασία παραγωγής.


Είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας ώστε να μπορεί άμεσα και με απόλυτη αξιοπιστία να
πραγματοποιεί όλους τους απαραιτήτους ελέγχους για το φυτόχωμα μέσω μιας σειράς αναλύσεων.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία ελέγχουμε και πιστοποιούμε τις πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιήσουμε για την παραγωγή. Οι δειγματοληψίες συνεχίζονται κατά την διαδικασία επεξεργασίας και εμπλουτισμού, ώστε το τελικό μίγμα να εί-
ναι σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές για την βέλτιστη ποιότητα.