ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ της VITALIA

Αρχικό μέλημά μας είναι η ΠΟΙΟΤΗΤΑ !

Γνωρίζοντας ότι η παραγωγή των φυτοχωμάτων και των εδαφικών μιγμάτων, απαιτεί ιδιαίτερη τεχνική εμπειρία και επιβάλλει διαδικασία υψηλής τεχνολογίας ελέγχουμε καθημερινά το προϊόν σε 6 διαφορετικές φάσεις της παραγωγής .

Περισσότερα...

Εδαφολογικο Εργαστηριο

Παρακολουθούμε καθημερινά τα προϊόντα μας σε 6 διαφορετικές φάσεις της παραγωγής, ξεκινώντας από την
παραλαβή των υλών, την επεξεργασία μέχρι την αποθήκευση τους.

Περισσότερα...

Ποιοτικα και Ασφαλη φυτοχωματα

 

Με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους παράγουμε ποιοτικά προϊόντα!

 Στις εγκαταστάσεις μας , διαθέτουμε σύγχρονο παραγωγικό και μηχανολογικό εξοπλισμό.

Περισσότερα...